AVALEHT > Jõelähtme vald hakkab Rebala riikliku muinsuskaitseala baasil arendama "Rebala Õpimaad"
 
 
 

Jõelähtme vald hakkab Rebala riikliku muinsuskaitseala baasil arendama
"Rebala Õpimaad"

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa Liidu, Läänemere piirkonna ja Eesti Vabariigi säästva arengu alastest alusdokumentidest lähtuvad ühiste kavatsuste protokollid kirjutati alla 26. veebruaril k.a. Osapooltena kinnitasid oma head tahet allkirjaga Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Tallinna Ülikool, Harju Maavalitsus, Maardu linn, Rae vald, Raasiku vald, Kuusalu vald, Viimsi vald, MTÜ Ökokratt, OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja MTÜ Koolitamis- ja Nõustamiskeskus Hared.


"Sellega oleme möödunud ühest oluliset teetähisest. On hea meel, et meie ideega on kaasa tuldud ja 3 aastat kestnud paljude inimeste ideede genereerimise, nende tutvustamise- ja vahendite otsimisprotsess hakkab vilja kandma." ütles projekti juht, SA Rebala Fond juhataja Mart Johanson.


Tema sõnul on Rebala riiklik muinsuskaitseala on üks perspektiivsemaid piirkondi Eestis. "Muistse Rävala maakonna süda on suurepärane ala keskkonnahariduse valdkonna komplekseks ja süsteemseks arendamiseks ning suurimale sihtrühmale parima kättesaadavusega regulaarse ja süsteemse õppetegevuse korraldamiseks. Piirneb ju Jõelähtme vald Eesti suurima tõmbekeskuse, Tallinna linnaga, asub suurima elanikearvuga maakonna keskel ning otse üle mere, 80 km põhjas on Helsingi." Haridusminister Tõnis Lukas: "Siin on kordumatud eeldused heal tasemel ja laiahaardelise haridus-, seire- ja teadustöö korraldamiseks. Asukoha tõttu võib Rebala riiklik muinsuskaitseala edukalt pretendeerida ka Läänemere regionaalseks keskkonnaharidus- ja teaduskeskuseks. Eriti lastel on neis paigus arendav mõtestada nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku.“


"Mul on suured lootused Rebala Õpimaa osas, sest lisaks loodusharidusele on see paikkond oluline ka kultuuripärandi poolest. Rebalas näeme keskkonna all mitte üksnes ainult looduslikku keskkonda, vaid ka seda, milles on osalenud inimesed ning mõlemad on üksteist vastastikku mõjutanud, mis teeb selle paiga veelgi köitvamaks," märkis kultuuriminister Laine Jänes.


Säästva arengu haridus-, teadus- ja teabekeskust „Rebala Õpimaa“ hakati Rebala riikliku muinsuskaitseala baasil looma 2007 aastal. Tulevikus on plaanis haarata "Rebala Õpimaa" projekti kogu Rebala muinasmaakond, mis hõlmas oma hiilgeaegadel tervet tänast Harjumaad. 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla