Küla koosolek 19. juunil kell 13.00


Küla iga-aastane koosolek toimub laupäeval, 19. juunil kl 13.00 Raja talus.

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Juhataja ja protokollija valimine.
3. Ülevaade Manniva küla arengukavas 2007-2011 toodud prioriteetide
täitmisest.
4. Manniva külavanema valimine järgmiseks kolmeks aastaks
(valimisõigust omavad ainult Manniva külla sissekirjutanud).
5. Kohapeal tõstatatud teemad.