Manniva küla Rohkvahe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavalitsuse 04.juuni 2009. aasta korraldusega nr 280 on Manniva küla Rohkvahe maaüksuse
detailplaneering vastu võetud. Seoses sellega korraldab Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond 15.juunist 2009 – 29.juuni 2009 avaliku väljapaneku.