AVALEHT > UUDISTE ARHIIV > Alates 1. oktoobrist 2009 hakkab Harjumaal kehtima uus kuupilet
 
 
 

Alates 1. oktoobrist 2009 hakkab Harjumaal kehtima uus kuupilet

Alates 01. oktoobrist luuakse lisaks olemasolevale maakonna liinide
üksikpiletile ja ainult maakonna avalikel liinidel kehtivatele
sõidukaartidele ühiskaardid Harjumaa ja Tallinna elanikele, milliseid
kasutades tekib sõiduõigus kogu Harjumaa avaliku teeninduse (vastavalt
kaardile märgitud tsoonile) ja Tallinna linna ühtse piletisüsteemi
ühissõidukitega, kaasa arvatud ekspressbussid. Kaartide kehtivusajaks
on 1 kuu: 1. kuupäevast viimase kuupäevani. Kaartide müüki korraldab
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Tallinn-Harjumaa kuukaart annab sõitjale õiguse nimetatud liinidel
piiramatu arv kordi sõita kuu jooksul, mil kaart kehtib. Kuukaardid
jagunevad alates Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks.

Ühiste kuukaartide kehtestamist tuleb vaadelda pilootprojektina, mille
lõpptähtaeg on 30. juuni 2010. Selleks ajaks saab kogutud piisavalt
andmeid täiustamaks kogu Harjumaa, sh Tallinna linna piletisüsteemi,
eeskätt üleminekut elektroonilisele piletile ja piletite nomenklatuuri
laiendamisele, kaasates sooduspileteid eri sõitjate rühmade tarbeks.

Kaartide hind on arvestatud Tallinna 30 päeva ID-ekspresspileti ja
Harjumaa vastava tsooni(de) pileti summaarse hinnana, mis on
vähendatud 20% võrra ja ümardatud 0-ga lõppeva arvuni

Ühiskuukaartide hinnad on järgmised:Sõidutsoonid / Kuukaardi hind kr

1. / 430.-

1.-2. / 590.-

1.-3. / 750.-

1.-4. / 910.-

1.-5.- / 1070.-

Uued kuukaardid on mõeldud sõitjatele, kes tulevad Harjumaa teistest
piirkondadest Tallinna ja vajavad siin ühistransporditeenust ning
vastupidiselt eelnimetatud suunas sõitjatele. Tuleb märkida, et 5.
tsoon on Harju maakonna piire ületavate bussiliinide tsoon - eeskätt
lääne ja lõuna suunal. Perspektiivis on kaasata süsteemi ka Raplamaa
põhjaosa. Praeguste uuringute järgi on sõitjate arv, kes kasutavad
Harjumaa praegusi tsoonikaarte, millega ei saa sõita Tallinna
ühistranspordis, ligikaudu 950 inimest kuus. Samas tuleb märkida, et
meede on konkreetne samm Tallinna integreerumisel lähipiirkonnaga,
mille peaeesmärgiks on Harju maakonna elanike ja tallinlaste
elukeskkonna parandamine ja elukvaliteedi tõstmine.

Piletimüügi korraldajal, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusel, ei ole
praegu võimalik juurutada ID-piletit, seega kehtima hakkavad
ühispiletid saavad olema samuti paberkandjal, analoogselt hetkel
kehtivatele sõidukaartidele. Küll on aga perspektiivselt kavas
asendada paberpiletid elektroonilistega.

Uusi ühiskuupileteid on võimalik soetada alates 28. septembrist
kõigist nendest müügipunktidest, kust müüakse Harju maakonna avalikele
liinidele seni kehtivaid kuukaarte.

Täna kehtiv Viimsi ja Tallinna ühine süsteem ei muutu ja ei laiene
maakonda tervikuna kuid alates 01.10.2009 Tallinn-Harjumaa kuukaart
hakkab kehtima ka Viimsi valla haldusterritooriumil.Ago Kokser

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla