AVALEHT > UUDISTE ARHIIV > Elektroonika, rehvide ja ohtlike jäätmete kogumisringid
 
 
 

Elektroonika, rehvide ja ohtlike jäätmete kogumisringid

Elektroonika ja rehvide kogumisring


Palun anda 30. aprilliks teada, kellel on vanu elektriseadmeid (külmkapid, televiisorid, pesumasinad, muusikakeskused jne ehk kõik, millel on elektrijuhe küljes) või vanu rehve, mida enam ei kasutata ning mida endal ei ole võimalik kogumispunkti viia. Sarnaselt eelnevatele aastatele koostame laekunud info põhjal kogumisringi marsruudi ning äraviimise kuupäevast teavitame kõiki registreerunuid. Ootan infot hiljemalt 30. aprilliks aadressile liis@joelahtme.ee või telefoni teel 605 4861.

Koduelektroonikat ja vanarehve saab aastaringselt ära viia Koogi poe juures olevasse kogumispunkti (roheline merekonteiner poe kõrval) või MTÜ Elektroonikaromu Tallinna Prügilas asuvasse kogumispunkti. Kui ostate poest uue samalaadse eseme, peab pood võtma tasuta vastu teie vana elektroonikaseadme.

 

Ohtlikud jäätmed


Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 8. mail alljärgneva graafiku alusel:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil

10.30–11.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil

11.15–11.30 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.45–12.00 Maardu külas kasvuhoone juures platsil

12.15–12.45 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil

13.00–13.15 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.45–14.00 Haljava külas endise katlamaja juures

14.30–15.00 Kaberneeme külas poe ees platsil

15.30–16.00 Neeme külas endiste garaažide juures platsil

16.30–16.45 Manniva külas küla keskel kastani all

17.00–17.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil

17.30–17.45 Kallavere külas Väike-Saviranna väravate juures

18.00–18.30 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)

Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest! Ohtlike jäätmete kogumisringi ajal on võimalik ära anda elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid (k.a elavhõbedalambid), kemikaale, lahusteid, patareisid, ravimijäätmeid, vanu akusid, värvijäätmeid, õlifiltreid, õlijäätmeid, koduelektroonikat, vanu rehve.

 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime (nt plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, tuleohtlikud, ärritavad, kahjulikud, mürgised, sööbivad jms ained/valmistised) tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 13 punktile 1 tuleb ohtlikud jäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi. Ohtlikud jäätmed tuleb viia kas ohtlike jäätmete kogumispunkti (aastaringselt on võimalik ära anda Tallinna Prügila kogumispunktis ja Koogi poe juures olevas ohtlike jäätmete kogumispunktis) või üle anda kevadise kogumisringi ajal.

 

Mida teha eri jäätmeliikidega?


Metall

Viia ise metalli kokkuostupunkti või leida keegi kohalik, kes saab aidata viia.

Puit

Koguda kokku volbri- või jaanituleplatsile või viia Tallinna Prügilasse. Lõket tehes kindlasti jälgida kõiki tuleohutusnõudeid, mille kohta saab nõu küsida Päästeameti infotelefonilt 1524. Prügilasse viidud puit purustatakse ja suunatakse taaskasutusse.

Klaaspudelid/-purgid

Pakendikonteineritesse. Klaaspudeleid ja -purke ei ladestata prügilas, vaid suunatakse taaskasutusse (nt tehakse nendest uut klaasi). Mitte segada aknaklaasiga, kuna klaasmaterjal on eri koostisega.

Aknaklaas

Üksiku katki läinud aknaklaasi võib panna segaolmejäätmete konteinerisse. Kui kogus suurem, viia kas Tallinna prügilasse (www.landfill.ee, Rebala küla) või ATI Grupp OÜ vastuvõtupunkti (www.atigrupp.ee, Peterburi mnt 94) või tellida teenus jäätmeluba omavalt ettevõttelt. Mitte segada klaaspudelite või -purkidega, kuna klaasmaterjal on eri koostisega.

Vanapaber, ajakirjad jms paberjäätmed

Paberi kogumiskonteineritesse. Paberit ei ladestata prügilas, vaid suunatakse taaskasutusse (nt kasutatakse uue paberi tootmisel).

Kasutuskõlblikud riided

Kui kogus on väike, saab viia Humana poodides olevatesse kastidesse. Kui kogus on suurem, saab viia otse Humana sorteerimisjaama Jälgimäele. Täpsem info www.humanae.ee. Humanasse viidud riided sorteeritakse ning suunatakse edasi abivajajatele.

Kasutuskõlblik mööbel, mänguasjad, riided jms

Kasutuskõlblikku mööblit on võimalik ära anda Uuskasutuskeskusesse, kus see suunatakse korduskasutusse. Lisaks võetakse vastu ka kõike muud, mis on heas seisukorras ning mida keegi teine saaks veel kasutada. Täpsem info www.uuskasutus.ee

Ehitusjäätmed

Viia ise kas Tallinna Prügilasse (www.landfill.ee, Rebala küla) või mõnesse muusse ehitusjäätmete vastuvõtukohta (n www.atigrupp.ee, Peterburi mnt 94). Kui endal ei ole võimalik viia, tuleb tellida teenus jäätmeluba omavalt ettevõttelt.

Kasutuskõlbmatud jäätmed

Igapäevaselt tekkivad segaolmejäätmed tuleb panna segaolmejäätmete konteinerisse (kohustuslik igal majapidamisel). Suuremat kogust jäätmeid on võimalik viia ise Tallinna Prügilasse.

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla