AVALEHT > UUDISTE ARHIIV > Hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvoor
 
 
 

Hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvoor


09.06.2009

Harju Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kuusalu, Kõue, Raasiku ja Saku vallas. 

Hajaasustuse veeprogramm on suunatud valdade hajaasustusega piirkondadele, et tagada ja parandada joogivee kättesaadavust. Programmi raames toetatakse järgmisi hooneteväliste joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:
kaevude (puur- ja salvkaevude) ja nende teenindamiseks vajalike veetrasside ehitamine ning renoveerimine; 
olemasolevatest kaevudest uute trasside ehitamine või olemasoleva trassi renoveerimine; 
kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine; 
rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine; 
vee kvaliteedi analüüs.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nende põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine. Toetuse piirsummaks ühe majapidamise puhul on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 kogu projekti maksumusest.
Enne taotluse koostamist ja esitmist majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ning taotlejatele suunatud informatsiooniga, mis on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee/?id=11173 . Maakondlikeks kontaktisikuteks on : Jüri Muru, Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja asetäitja, telefon 6118 780, e-post jyri.muru@mv.harju.ee ja Henn Vaher, Harju Maavalitsuse arenguosakonna transporditalituse juhataja, telefon 6118 782, e-post henn.vaher@mv.harju.ee 

Informatsiooni hajaasutustuse veeprogrammi kohta leiab ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljelt www.eas.ee .  

Taotluste vastuvõtmise viimaseks tähtajaks vallavalitsuses on 15. juuli 2009.


Programmi tutvustavad infopäevad toimuvad 16. juunil 2009 kell 15:00 Jõelähtme Rahvamajas ja 17. juunil 2009 kell 15:00 Saku Vallavalitsuses.

Allikas: http://www.joelahtme.ee/index.php?page=&action=article&article_id=154

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla