Külakoosolek 2009


Manniva külakoosolek 2009

Toimumise aeg: kell 15:00-17:00, 14. juuni 2009

Toimumise koht: Raja talu hoovis, Manniva külas

Päevakord:
  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. Juhataja ja protokollija valimine.
  3. Ülevaade Manniva küla arengukavas 2007–2011 toodud prioriteetide täitmisest.
  4. Manniva küla arengukava 2009–2013 arutelu ning kinnitamine.
  5. Kohapeal tõstatatud teemad.