AVALEHT > UUDISTE ARHIIV > Manniva  küla AS EGCC maa-ala detailplaneering
 
 
 

Manniva  küla AS EGCC maa-ala detailplaneering


Jõelähtme Vallavalitsus annab etada, et Manniva  küla AS EGCC maa- ala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05. detsembrist kuni  19.
detsembrini 2011. Planeeritava ala suurus on 15,8 ha. Planeeritava ala
moodustavad Kivikirve tee 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Ristikangru tee
29, 31, 33, 35, 37, 39 ja Golf Marina 3 kinnistud. Planeeringu
koostamise eesmärgiks on Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega
nr 41 kehtestatud Jõelähtme valla Manniva küla Jägala Jõesuu puhke –
ja spordikompleksi detailplaneeringu muutmine. Käesoleva planeeringuga
moodustatakse Kivikirve tee 22, 24 ja 26 elamukruntide asemel kaks
elamukrunti suurusega 1862 m2 ja 1803 m2. Golf Marina 3 kinnistu
arvelt moodustatakse lisaks üks elamukrunt aadressiga Ristikangru tee
58 pindalaga 2921 m2. Sellega säilib planeeringualal varasema
planeeringuga kavandatud elamukruntide arv. Neljale Ristikangru tee
ääres paiknevale elamukrundile liidetakse juurde 186 kuni 605 m2
suurused krundiosad Golf Marina 3 ärimaa sihtotstarbega kinnistu
(golfiväljak) arvelt. Kruntidel muudetakse hoonete lubatud ehitusalust
pinda ning täpsustatakse arhitektuurseid nõudeid hoonetele.

Detailplaneering ei sisalda kehtestatud Jõelähtme valla üldplaneeringu
põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 06.07.2009
korraldusega nr 340.


Detailplaneeringute põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda
Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast neljapäevani
kella 8.00- 17.00 ja reedel 8.00- 13.00 ning samaaegselt on
detailplaneeringute põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme
valla kodulehel  (www.joelahtme.ee).


Lisainfo:
Laine Vain
valla planeerimise peaspetsialist
laine@joelahtme.ee
6054851
 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla